Sıçrayan geyiği kullanan ilk ticari marka 1876'da tescil ettirildi, buna rağmen kayıt belgeleri markanın üç yıldır kullanımda olduğunu belirtmektedir. John Deere o zamana kadar Moline'de yerini sağlamlaştırmıştı. Şirket, fabrikanın yeri nedeniyle yaygın olarak 'Moline pullukları' diye bilinen pulluklardan yılda 60.000'den fazla üretiyordu. Açıkça, resmi olarak tescil ettirilmiş bir ticari markaya ihtiyaç duyuluyordu. Ayrıca, resmi bir ticari marka kopya ve sahtekarlığa karşı tek korumaydı.

Bu ticari markada, bir kütüğün üzerinden atlayan bir geyik görülür. Bu ilk ticari markada, Afrika'da yaygın olan bir geyik türünün görülmesi ilginçtir. Yerli Kuzey Amerikalı beyaz kuyruklu geyik, sonraki ticari markalarda resmedilir.